Kunstig intelligens viser lovende CO2-reduktioner og økonomiske besparelser på bilflåden i Aarhus Kommune

Den første simulering med rutedata peger på et betydeligt potentiale for både besparelser og CO2-reduktion. Simuleringen er gennemført med rutedata fra 26 % af bilflåden i Aarhus Kommune.    

Resultatet viser, at kørselsbehovet kan dækkes af 15 % færre køretøjer, hvilket giver en økonomisk besparelse der ligeledes lander på 15 %. Som en afledt gevinst vil en reduktion af bilflåden reducere CO2-udledningen med næsten 30 %.

Simuleringstoolet kan altså hjælpe kommunerne med at træffe datadrevne beslutninger, og er dermed første skridt på vejen mod en grønnere og mere optimal sammensætning af bilflåden.    

Hvis man udelukkende simulerer med henblik på at opnå den størst mulige CO2-reduktion, kan algoritmen finde potentiale for en reduktion på helt op til 75 % uden meromkostninger.

Resultaterne understøtter valg af leasing  

Aarhus Kommune har brugt simuleringen som et strategisk værktøj til at tilpasse mængden af biler i flåden. I første omgang går kommunen dog forsigtigt til værks og har valgt at reducere flåden med det halve af det påpegede potentiale ved en kommende leasing af nye elbiler.

Kommunen leaser løbende biler og vil kunne hente det øvrige potentiale senere, hvis den første reduktion i antallet af biler forløber som forventet og kan gennemføres i samarbejde med de daglige brugere.

Hvordan foregår simuleringen?

Simuleringen sker på baggrund af de rutedata, der indsamles fra GPS’er i bilerne, og fleetmanageren vælger en ændret sammensætning af bilflåden. Det kan for eksempel være andre bilmodeller eller færre biler end der er i den eksisterende flåde. Herefter laves en simulering, hvor de samme ruter bliver kørt.

Resultatet af simuleringen giver fleetmanageren et hurtigt overblik over, om færre biler kan dække det aktuelle kørselsbehov. Derudover udregner simuleringstoolet både, hvad den potentielle besparelse og CO2-reduktion vil være.    

Resultaterne afspejler udgifter og CO2-udledninger med udgangspunkt i kommunens egne opgørelser af omkostning samt modelberegninger på CO2-udledninger fra Miljøstyrelsen og Partnerskab for Offentlig Grønne Indkøb (POGI). Der bliver indregnet ladevinduer for elbilerne, og bilen kan selvfølgelig kun bruges indenfor en realistisk rækkevidde.

Simuleringen sker i det såkaldte Simuleringstool som AI-signaturprojektet Intelligent flådestyring og klimasmarte kørselsmønstre har udviklet med hjælp fra Droids Agency og Qampo. Værktøjet driftes på Graceplatformen, der leveres af 2021.ai. 

Intelligent flådestyring og klimasmarte kørselsmønstre