Droids Agency valgt som leverandør til fase 1

I starten af februar 2021 indhentede sekretariatet tilbud på ekstern konsulenthjælp til fase 1 af projektet. Otte blev inviteret til at give tilbud, og der kom 2 gode bud fra Droids Agency og 2021.ai & Intelligence.

I finder tilbudsmaterialet i linkene nedenfor:  

Bilag: 

Hypoteser: 

Droids Agency fik tildelt opgaven ud fra de opstillede vurderingskriterier og vil være knyttet til projektet indtil sommerferien.

De stiller med følgende hold: 

 1. Tim Hansen, Managing partner (Big data analyse)
 2. Jonas Lüttichau, Head of AI (Etablering af data lakes, Foranalyse og SCRUM-master/projektleder)
 3. Allan Lyckegaard, Senior Data Scientist (Big data analyse)
 4. Thomas Ørkild, Data Scientist (Big data analyse)

Følgende opgaver skal løses i fase 1 sammen med projektgruppen og deres bagland:

 1. Etablering af data Lakes
  Der etableres data lakes, så hver kommune kan opbevare egne data til Big dataanalyser, samt til udvikling af algoritmer. Hver Data Lake, skal fungere, som en mobilitets Data Lake, med data IN/Out, og de skal ligeledes være skalerbare. Derudover er der behov for at etablere en Data Lake, som er fælles for alle kommunerne, hvor kommunerne kan benytte sig af fælles anonymiserede data og semianonymiserede data.
   
 2. Big Data analyse 
  Kommunerne har udarbejdet og valgt tre hypoteser inklusiv en skitse af de bagvedliggende problemer. Hypoteserne er valgt udfra en scoring på potentiale for økonomi og klimabesparelse, implementerbarhed samt på datatilgængelighed og AI-egnethed. Leverandøren skal sammen med kommunerne fortsætte processen med at vurdere og videreudvikle hypoteser bl.a. på ovenstående parametre. 
  Konsulenterne skal også hjælpe kommunerne med at finde og trække de nødvendige data fra forskellige systemer. 

 3. Foranalyse 
  I foranalysen udarbejder konsulenterne en kort beskrivelse af løsningsforslag til de enkelte hypoteser, som bl.a. forslag til AI-datamodellering samt ideer til softwareudvikling. 
   
  Foranalysen indgår også en kort beskrivelse og undersøgelse af, hvordan andre lignende kommuner i verden håndterer fleet management baseret på andres undersøgelser. Hensigten med leverancen er at få kendskab til, hvordan andre har løst opgaven, hvorved andres erfaringer kan bringes aktivt i spil. 

 4. Input til udbudsbrev for Fase 2 
  Arkitektur og teknologivalg for AI platform skal beskrives i en form, så disse kan indgå i tilbudsindhentning til fase 2Krav og ideer skal tage udgangspunkt i behov og ikke i specifikke tekniske løsninger, hvorved leverandørerne selv har mulighed for at specificere den mest hensigtsmæssige arkitektur og teknologi for kunden baseret på Open Source. 
  Herudover medvirker og bidrager leverandøren på en workshop, hvor emnerne er udarbejdelse af risikokatalog, konsekvensanalyse og kravkatalog med informationssikkerhed som tematisk overligger. 

 

Intelligent flådestyring og klimasmarte kørselsmønstre