Evaluering af projektet

AI er en ny disciplin hos mange kommuner, derfor er vi i projektet opmærksomme på, at vi løbende får evalueret. Der er nemlig et behov for, at AI-faget udvikles, og at der i sådanne projekter opbygges de rigtige kompetencer. 

Med evalueringerne sikre vi således, at vi får samlet op på den viden og de erfaringer vi gør os løbende. Desuden giver evaluering mulighed for, at adressere nogle af de udfordringer der opstår undervejs i projektet.

Senest har vi afholdt en AI-midtvejsevaluering. Denne tog udgangspunkt i et 30 minutters interview med alle projektdeltagerne samt Droids Agency. Resultaterne blev præsenteret og diskuteret på AI-midtvejsworkshoppen, som blev afholdt d. 15. juni 2021. 

Resultaterne er samlet i en præsentation, som du finder her: AI-midtvejsevaluering.  

 

Intelligent flådestyring og klimasmarte kørselsmønstre