Faglig status for 2021 indsendt til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen har modtaget en faglig status fra projektet, som dækker det første år, 2021. Emnerne er Data og hypoteser, Simuleringstool på en AI-platform, Proof-of-concept-analyse på skadedyrsområdet, Formidling, Kommuner uden flådestyringssystem, Flåden styres decentralt, Mangler i flådestyringssystemer, Disruption indenfor køretøjer, drivmidler og mobilitetssoftware, Virtuelt samarbejde, Multipartsprojekt, Overvågning af medarbejdernes whereabouts & Personoplysninger i usikre tredielande dækkes de obligatoriske overskrifter udstukket fra bevillingsgiver: Projektets fremdrift og resultater, Udfordringer for idriftsættelse, skalering og udbredelse, Projektrelaterede problemstillinger & Etiske dilemmaer og juridiske overvejelser. Du kan læse den her: Faglig Status

Hvis du ønsker at få uddybet den faglige status, høre fortsættelsen i forhold til projektleverancer og undersøge hvordan din kommune eller myndighed kan bruge kunstig intelligens til at reducere CO2-udledningen og effektivisere flådestyringen. Du får også mulighed for at møde projektets hovedaktører ved at deltage i projektets afslutningskonference eller Grand Review på Maltfabrikken i Ebeltoft eller virtuelt tirsdag d. 24. maj kl. 9.30-15.30. Tilmelding kan ske her.

Intelligent flådestyring og klimasmarte kørselsmønstre