Simuleringstool, fase 1

I AI-signaturprojektet Intelligent flådestyring og klimasmarte kørselsmønstre har vi i projektet arbejdet på den første version af simuleringstoolet. 

Simuleringstoolet er tænkt som et strategisk redskab, til brug som beslutningsstøtte for kommunens/myndighedens kørselsenhed i indkøbs- og leasingsituationen. På den måde skal det muliggøre en optimal sammensætning af flåden under hensytagen til CO2-udledning, kapacitet og total cost of ownership (TCO). Hensigten er at gøre beslutningerne, som understøtter den grønne omstilling, datadrevne for på den måde, at skabe klarere retning hos beslutningstagerne.

Dokumentet beskriver teknik og datakilder og er primært henvendt til udviklere og leverandører. Derudover er der ligeledes en anvendelsesorienteret del, som retter sig mod slutbrugeren. 

Simuleringstoolet er fortsat under udvikling, og er på nuværende tidspunkt en funktionel prototype af den endelige løsning. Udviklingen foregår i regi af Droids Agency og med Qampo samt Anders Kofoed Petersen som rådgivere omkring funktionalitet og AI.

Læs endelig med og blik klogere på hvad simuleringstoolet kan:   

Ved spørgsmål eller kommentarer til dokumentet, kan du henvende dig til Product Owner og projektleder Henrik Bojsen, kontaktoplysningerne finder du her. 

 

Intelligent flådestyring og klimasmarte kørselsmønstre