Anskaffelse af AI-platform til den resterende projektperiode

Intelligent flådestyring og klimasmarte kørselsmønstre har ønsket at samle datastorage, Kubernetes-funktioner og drift samt udstilling af Algoritme og tilhørende brugergrænseflade èt sted. Samtidig har projektet set en Shrems2-compliance som et mindstekrav, hvilket har betydet at datastorage for projektkommunernes sker hos svenske Safespring, der har til huse i Malmö. Kontrakten er tegnet med 2021.ai med licens på deres Grace platform i resten af projektperioden frem til udgangen af 2022. Der er tale om et produkt, der betegnes som en decideret AI-platform med en logfunktion, der øger transparens i livscyklussen for de AI-løsninger, som den rummer: ændringer i funktion, datagrundlag og obligatoriske GDPR-formater som risikovurdering, konsekvensanalyse og databehandleraftaler. Projektet forventer at kunne bidrage med vigtig læring, der  kan indgå som grundlag for fælles AI initiativer i fremtiden og som centrale aktører som Digitaliseringsstyrelsen, KOMBIT og KL kan bruge i det videre arbejde med udbredelse af kunstig intelligens.

Intelligent flådestyring og klimasmarte kørselsmønstre