Grand Review på intelligent flådestyring og klimasmarte kørselsmønstre

Tirsdag den 24. maj kiggede vi nærmere på, hvordan danske kommuner kan bruge kunstig intelligens til flådestyring og samtidig reducere udledningen af CO2 og spare vejtid, da vi afholdte Grand Review på Maltfabrikken i Ebeltoft.  Med 100 deltagere fra leverandører, projektdeltagere og 25 nysgerrige kommuner blev dagen til et velbesøgt udstillingsvindue for projektet.  

Dagen bød blandt andet på diskussioner af, hvad AI egentlig er, og hvordan vi bedst kan høste gevinsterne. Det nyudviklede simuleringstool, der kan understøtte kommunerne i at vælge den optimale flådesammensætning, blev præsenteret af Droids Agency, og vi dykkede ned i de lovende resultater fra den første simulering på rutedata.

Hvis der er brug for en nærmere præsentation af eller dialog om toolets muligheder, kan man henvende sig til Tim Hansen fra Droids Agency på tim@droidsagency.com.  


Program

Kl. 09.30: Morgenmad på Kulturloftet, Maltfabrikken
Kl. 10.00: Velkomst v. kommunaldirektør Rasmus Møller (Syddjurs Kommune)
Kl. 10.10: Intro til dagens program v. Anders Kofod Petersen, professor i kunstig intelligens og Henrik Bojsen (Syddjurs Kommune)
Kl. 10.20: Keynote v. Thomas Terney, førende ekspert i kunstig intelligens
Kl. 11.00: Q&A med Anders Kofod Petersen og Thomas Terney
Kl. 11.20: Demovisning af simuleringstool og præsentation af gevinster ved intelligent flådestyring v. Emil Sarauw (Droids) og Joachim Daus-Petersen (Aarhus Kommune)
Kl. 12.00: Frokost
Kl. 12.45: Intelligent flådestyring i hverdagen: Interview med fleetmanagers Joachim Daus-Petersen (Aarhus Kommune) og Christina Grauengaard (Slagelse Kommune)
Kl. 13.20: Følgeforskning på projektet v. Frank Meier (CBS)
Kl. 13.35: Paneldebat v. Frank Meier (CBS)

  • Runde 1: Et kig i AI maskinrummet
    Tue Rauff Lind Christensen (Qampo), Tim Hansen (Droids) og Dan Lauritsen (Syddjurs Kommune)
  • Runde 2: AI som fælleskommunal disciplin
    Søren Frederik Bregenov-Beyer (KL), Ulrik Heefelt (KOMBIT) og Jon Badstue Pedersen (Syddjurs Kommune)
  • Runde 3: AI og offentlig ledelse
    Rune Asmussen (Struer Kommune), Henrik Brix (Favrskov Kommune), Søren Jensen (Sønderborg Kommune) og Henrik Bojsen (Syddjurs Kommune)

Kl. 14.30: Rundvisning på Maltfabrikken v. Kristian Krog og skrub-AI-øl i Brewpub

Intelligent flådestyring og klimasmarte kørselsmønstre