Kunstig intelligens viser vejen for optimering af kørsel ved skadedyrsbekæmpelse

Kan data og algoritmer hjælpe kommunerne med at reducere CO2-udledningen og spare tid i hverdagen? Ja, det viser de lovende resultater af en proof of concept analyse fra det tværkommunale AI-signaturprojekt med titlen Intelligent flådestyring og klimasmarte kørselsmønstre.

På baggrund af en stor mængde data fra Slagelse og Favrskov kommuner har it-virksomheden Qampo belyst, at der er både vejtid og CO2 at spare ved at lade en algoritme optimere ruterne. Resultaterne viser, at det er muligt at reducere CO2-udledningen med op til 29% i Slagelse og 5% i Favrskov ved at lade et AI-drevet ruteplanlægningsværktøj fastlægge ruterne.   

Analysen har anvendt eksisterende algoritmer fra et tidligere AI-projekt, og der er derfor plads til forbedring og en mere skræddersyet algoritme, der kan tage højde for endnu flere parametre for at sikre optimal udnyttelse af potentialet og samtidig imødekomme andre parametre.  

Det er for eksempel vigtigt at tage højde for ændrede sager, opgavernes kompleksitet og fleksibilitet, der alle er årsager til, at de kørte ruter ikke altid er lige så stringente og optimerede som dem, algoritmerne beregner. Det skal derfor sikres, at algoritmerne i varierende grad kan imødekomme de parametre for at sikre, at høj service går hånd i hånd med en besparelse på både tid og CO2. 

I løbet af foråret 2022 vil projektet undersøge mulighederne for at drifte algoritmerne i samarbejde med leverandørerne af driftssystemerne indenfor skadedyrsbekæmpelse.

Intelligent flådestyring og klimasmarte kørselsmønstre