Simuleringstool understøtter beslutninger til den grønne flådesammensætning med kunstig intelligens

Med Simuleringstoolet viser projektet hvordan kunstig intelligens kan understøtte kommunerne i at vælge den optimale flådesammensætninger, med henblik på at reducere CO2-udledning med så få omkostninger som muligt.

Toolet bliver en løsning med 4 interfaces/brugerflader:

1) ’Konfiguration’ giver brugeren et overblik over den nuværende flåde med mulighed for at slette eller tilføje køretøjer, samt at rette i specifikke metadata på køretøjstyper, så som årlige omkostninger, brændstoftype eller CO2/km.

2) I ’Simulerings-setup’ kan brugeren vælge, hvilken geografisk lokation simuleringen skal tage udgangspunkt i, hvilke af kommunens køretøjer, brugeren ønsker inkluderet i simuleringen, og hvilken (historisk) periode simuleringen skal kigge på. Nu vil simuleringen, i de næste skridt, vise hvordan det kunne have set ud på det valgte sted og periode, havde man haft en anden/anderledes flådesammensætning.

3) ’Vælg selv flådesammensætning’ sidestiller den faktiske historiske sammensætning med en flådesammensætning, som brugeren specificerer i ’Simulerings-setup’. Her kan brugeren se konsekvenser af indkøb de overvejer eller tilbud de har fået.

4) I ’Automatisk flådesammensætning’ vil den kunstige intelligens selv komme med forslag til, hvordan flåden på en givent geografisk lokation, kunne optimeres. Her kan brugeren selv ændre på hvor højt hhv. CO2-besparelse og økonomi skal vægtes. Om end brugeren ønsker en CO2-besparelse på 5% og er villig til en merudgift på 100.000 kr. om året, eller brugeren vil se, hvad der er muligt, hvis de ønsker at spare 100.000 kr. om året, men også vil spare på CO2, kan de her vælge det og se, hvilke løsninger Simuleringstoolet foreslår. Simuleringen forslår gerne forskellige muligheder, der bedst møder de opsatte krav, og brugeren kan herefter se, hvad der er af fordele og ulemper ved de foreslåede løsninger. Brugeren kan inkludere funktionen ’intelligent turallokering’ i simuleringen. Dette fordrer at kommunen med sit It-system til flådestyring kan og vil anvende Simuleringstoolet på daglig basis, når køretøjer skal tildeles til konkrete ruter. Denne funktion øger CO2/Økonomi-besparelserne betragteligt.

Simuleringstoolet er pt. under udvikling men forventningen er at der kan gives en live-demo ved Grand Review d. 24. maj.

Intelligent flådestyring og klimasmarte kørselsmønstre