Slutevaluering af intelligent flådestyring og klimasmarte kørselsmønstre

Hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling, kræver det, at vi gentænker transportbehovet i den offentlige sektor. Den service, kommunerne leverer til borgerne, resulterer hvert år i millioner af kørte kilometer. En stor del af køretøjerne er drevet af fossile brændstoffer, og omstillingen til en mere klimavenlig flåde giver en række udfordringer af både økonomisk og praktisk karakter.

Projektet har derfor undersøgt, hvordan vi med avanceret dataanalyse kan spare både tid, penge og CO2. Resultatet er udviklingen af FleetOptimiser, der understøtter arbejdet med at omlægge flåden, så den løbende tilpasses de faktiske kørselsbehov og omlægning til elbiler. Det er muligt at vælge forskellige parametre i FleetOptimiser alt efter den enkelte kommunes prioriteter. Nogen prioriterer en reduktion af CO2 højt og andre tillægger økonomi eller arbejdsmiljø i flåden højere vægt.

Slutevalueringen præsenterer de betydelige økonomiske og klimamæssige gevinster, der kan realiseres ved at tage FleetOptimiser i brug og deler proceserfaringer.

Find evalueringen og dyk ned i projektets leverancer og gevinsterne ved at tage FleetOptimser i brug

Anbefalinger

Projektet har i en undersøgelse sammen med KL vist, at leasing, indkøb og drift ofte sker decentralt i kommunerne, og man går dermed glip af de muligheder der ligger i at dele køretøjer og opbygge ekspertise i driften. Projektet giver derfor tre anbefalinger, der kan bidrage til at opnå betydelige økonomiske og klimamæssige gevinster i arbejdet med flådestyring.

Projektet anbefaler, at KL fremmer flådestyring som fællesoffentlig disciplin i sine årlige strategiske forhandlinger med Finansministeriet. Det ses som en forudsætning for, at det offentlige kan udfylde sin rolle som frontløber i at udmønte de forventede CO2-reduktioner indenfor person- og varetransport.

Projektet anbefaler at KL fremmer konsensus om flådestyring som et klimaindsatsområde ved at gøre det til et strategisk fokusfelt. Her kan der peges på FleetOptimiser som et velegnet værktøj til at gennemføre transformationen i praksis på en intelligent måde. 

POGI (Partnerskab for offentlige grønne indkøb) skal holde deres model skarp og ajourført, herunder beregningen af den samlede Co2-belastning. Det anbefales, at modellen holdes ajour og gøres digitalt tilgængelig.

De erfaringer projektgruppen har samlet i arbejdet med at designe og udvikle et driftsklar redskab har resulteret i en anbefaling til, hvordan en faseopdeling af AI-signaturprojekterne kan være med til at fremme leveringen af driftsklare løsninger.  

Projektet anbefaler en opdeling af AI-projekter med fællesoffentlig finansiering i tre faser:

Fase 1: Proof-of-concept
Fase 2: Design og implementering
Fase 3: Driftsmodning og skalering

Faseovergangene anvendes til en vurdering af, om projektet skal fortsætte eller stoppe. Vurderingen skal initieres af bevillingsgiver for at skabe rum for fokusering og øge mulighederne for projektlevering af driftsklare AI-løsninger.

Intelligent flådestyring og klimasmarte kørselsmønstre