AI - Kunstig intelligens

Dette projekt har som sit væsentligste leverance et såkaldt simuleringstool.

Toolet skal bistå blandt andet fleet managers og indkøbere i at beslutte, hvordan flåden bedst kan sammensættes med henblik på at spare CO2 på den mest rentable måde. Som en udvidelse, vil simuleringstoolet med tiden også komme til at tilbyde en operationel funktion: intelligent allokering af køretøj. Her kan toolet lægge det daglige puslespil af køretøjer og ruter, så 
Den kunstige intelligens i denne løsning anvender historiske data og metadata på særligt to fronter:

1) Vælg selv flådesammensætning: Med kriterier og opsætning bestemt af brugeren i et simulerings-setup, sidestiller simuleringstoolet CO2- og økonomiforholdene i en given historisk periode, som der forefindes data på, med en simulering af, hvordan forholdene havde været i samme periode, havde flådesammensætningen været anderledes. Således kan en simulering af en tænkt flådesammensætning i en faktisk historisk periode, give brugeren et indblik i, hvilken betydning denne flådesammensætning ville have fremover.

2) Automatisk flådesammensætning: Den kunstige intelligens præsenterer selv en række forslag til optimerede flådesammensætninger med udgangspunkt i historiske- og metadata, samt brugerens ønsker til CO2 besparelser og økonomisk rentabilitet. Vil brugeren for eksempel se løsningsforslag der kræver et højt budget, men også sparer store mængder CO2, kan de skrue helt op for Ønsket CO2-besparelse og Ekstra årligt beløb, og den kunstige intelligens vil præsentere en række forslag, der bedst møder kriterierne, som brugeren kan kigge igennem. Omvendt, hvis brugeren ønsker at finde ud af hvor meget CO2 de kan spare, på et begrænset budget, kan de indstille budgettet uden at indtaste ønsket CO2-besparelse, og den kunstige intelligens vil foreslå løsninger, der rammer tættest på budgettet og vise hvor meget CO2 løsningerne besparer.
I funktionen intelligent turallokering kan den kunstige intelligens bruge mere øjeblikkelige data, sammen med metadata, til at foreslå, hvilke medarbejdere der skal allokeres hvilke fartøjer. Alt efter om de skal køre korte eller lange ruter, om en elbil er ladt helt eller delvist op, om der er behov for en benzinbil, om den korte rute bør tages på cykel, eller andet, kan simuleringstoolet på daglig basis, forslå de mest optimale allokeringer, med henblik på at spare tid og CO2.

 

.....

COLOURBOX15378411.jpg

 

Intelligent flådestyring og klimasmarte kørselsmønstre