Fire kommuners brug af kunstig intelligens i flådestyring

Projektet Intelligent flådestyring og klimasmarte kørselsmønstre har bragt kunstig intelligens i anvendelse indenfor flådestyring via det såkaldte Simuleringstool. Fire danske kommuner anvender toolet til at spare på CO2 og på borgernes penge: Sønderborg, Aarhus, Slagelse og Syddjurs Kommune. Til det formål anvendes data. Se hvilke typer her - link.

Data opbevares i separate kommunespecifikke databaser. Hosting af data og algoritmer sker hos en svensk virksomhed, Safespring, med lokaliteter i Malmö. Projektet v. Syddjurs Kommune har kontrakt for dette tekniske setup med virksomheden 2021.ai frem til 31-12-2022, og der er udarbejdet følgende lovpligtige aftaler, vurderinger og analyser: databehandleraftale, risikovurdering og konsekvensananalyse/DPIA. Se mere om arbejdet med informationssikkerhed og GDPR her - link.

Simuleringsoolet tænkes brugt af fleet managers og indkøbere ved leasing eller køb af køretøjer. Som en udvidelse, vil simuleringstoolet med tiden kunne anvendes operationelt til intelligent allokering af køretøjer.

Toolet har tre algoritmebaserede funktioner og anvender historisk rutedata samt metadata på køretøjerne for at udføre:

1. Simulering af manuel flådesammensætning hvor fleet manageren ønsker at få overblik over økonomi og CO2-udledning for et selvvalgt antal og typer af køretøjer på en lokation.
2. Målsimuleret flådesammesætning hvor fleet manageren lader toolet udpege antal og type af køretøjer i flåden. Toolet peger selv på mulige flådesammensætninger ud fra en række valgte køretøjsmodeller samt en udpeget vægtning af økonomi og CO2.
3. Tildeling af køretøjer hvor et flådestyringssystem får algoritme-kvalificeret sin tildeling af køretøjer udfra kriterier, der optimerer på økonomi og CO2. Denne funktion er ikke i drift pr. 1. august 2022.

Læs en mere grundig dokumentation af de anvendte softwareteknologier her - link. Algoritmerne i Simuleringstoolet er lavet og vedligeholdes af Droids Agency, som projektet v. Syddjurs Kommune også har indgået en databehandleraftale med.

Koden til Simuleringstoolet inkl. dokumentation kan hentes i den nyeste version som Open Source her - link.

Kontakt projektleder Henrik Bojsen på heboj@syddjurs.dk med spørgsmål.

 

 

Intelligent flådestyring og klimasmarte kørselsmønstre