Data

Data er nødvendigt for at bruge Simuleringstoolet. Se mere om toolets funktion og formål her - link.

Pr. 1-5-2022 behandles følgende kategorier af ikke-følsomme personoplysninger i Simuleringstoolet og databaserne bagved:

a) Adresse
b) Navn
c) Brugernavn
d) Lokationsdata
e) E-mailadresse

Bemærk at ingen af disse fem kategorier af data er tilgængelige i Simuleringstoolets brugergrænseflade. De bruges af algoritmen til at lave de beregninger, som vises.

Herudover behandles andre kategorier af data som bookinger, kørte ruter, kørte km., brændsstofforbrug, CO2-udledning, køretøjer, udnyttelsesgrad mv.

I projektets første fase blev der også indhentet data med andre systemer som kilde:

Omsorgssystem: Planlagt kørsel, antal besøg mm.
Økonomisystem: Udgifter på køretøjerne
Lønsystem: Udbetalte kørepenge for f.eks. kørsel i egen bil
Forsikringssystem: Skader ifm. kørsel
Mødebooking: Antal møder 

Disse er nu slettet, fordi de ikke anvendes af algoritmen.

Læs mere om sletning af data her - link.

Intelligent flådestyring og klimasmarte kørselsmønstre