Hypoteser

Dette AI-projekts hypoteser skal afspejle, hvor og hvordan den ønskede forretningsgevinst skal hentes. Hypotese-formatet bruges til at afdække logikken og sammenhængen mellem dataunderstøttede ændringer i adfærd. Det kan være ændringer i bookingpraksis hos planlæggerne i Hjemmeplejen, eller det kan være ændringer i sammensætning og placering af bilflåde og ladestandere, der udmøntes af kommunens indkøbsafdeling eller Fleet Manager.

Efterhånden som projektets aktører - projektgruppen, forretningen, styregruppen, leverandører og sekretariatet - finder, bearbejder og forfinder hypoteserne afklares hvor der skal kodes og trænes algoritmer.

Herunder åbnes for en dør ind til det rullende hypoteseværkstedet, hvor aktørerne i en delvis iterativ proces workshopper hypoteserne. Bemærk at det nyeste står øverst

2. Droids spiller ud

På baggrund af tilbudsmaterialet har Droids Agency budt på fase 1-opgaverne, herunder hypoteserne. Her ses hypoteserne i deres bearbejdning

1. Hypoteser som en del af tilbudsindhentningen i fase 1 med Peak som facilitator

Som optakt til indkøb af leverandør til fase 1-aktiviteterne, blev der udarbejdet 3 hypotese-spor. Centralt stod en 4-timers workshop, hvor Peak Consulting Group v. Kaare Pedersen og Lotte Reumert faciliterede. Workshoppen forgik virtuelt i Teams og en fælles whiteboard blev etableret i Miro. Foruden projektgruppen med lokale projektledere og dataansvarlige deltog repræsentanter for forretningen, typisk hjemmeplejeområdet, samt lederressourcer med tilknytning til fleet management-funktionen.

Hypoteserne eller hypotese-sporene karakteriseres under overskrifterne: problem der skal løses, hypoteser om løsning, databehov, implementering, effekt.

Herunder ses de hypotesebilag som indgik i tilbudsindhentningen. Bemærk at Hypotese 4 ikke har et bilag, fordi en del af tilbudsopgaven var at foreslå en hypotese eller hypotesespor

Hypotese 1: Mere klimavenlig sammensætning af flåde

Hypotese 2: Undlade og reducere kørsel

Hypotese 3: Optimal flådeplacering og ruteplanlægning

Endelig ses her - link - et scoreboard, der afspejler valget af disse tre hypoteser/hypotese-spor blandt de ganske mange forslag og variater de 5 deltagende kommuner fandt frem til på workshoppen. Sekretariatet i Syddjurs Kommune foretog prioriteringen sammen med Peak Consulting Group.

Intelligent flådestyring og klimasmarte kørselsmønstre